FinanceXplained
CAT16.Jpg


Inzicht in de Jaarrekening & Analyse van de Performantie
Available Online
The first upcoming dates or use "All Dates"

Dutch 07 & 08 October 2024 - Pillows Grand Hotel Reylof BE - Ghent (Price: 1460 Euro )
Dutch 09 & 10 December 2024 - Agoria Bluepoint Antwerp BE - Antwerp (Price: 1460 Euro )
Ask us a question about this course or request In-Company information


PROGRAM OUTLINE for this 2 day course in Dutch

Een grondig inzicht in de jaarrekening is van uiterst belang om de werkelijke stand van zaken,  de resultaten, de kredietwaardigheid, de koerswaardering van de onderneming te ontcijferen.

Verwerf inzicht in amper 2 dagen in de meest cruciale rapporten

 1. Ontwikkel een systematische aanpak van de analyse met absolute cijfers en in percentages.
 2. Maak besluiten over de kredietwaardigheid, de solvabiliteit, de koerswaardering, en de performantie intern en t.o.v. van gelijkaardige bedrijven.
 3. Beslis over de huidige status of stel management recommandaties op om de financiële performantie bij te sturen, potentiële risico’s te vermijden en de winst te verhogen.
 4. Evalueer de groei van het eigenvermogen t.o.v. de (markt) verwachtingen.
 5. Bepaal hoe solvabel de onderneming is en de schuldengraad.
 6. Maak onderscheid tussen materiele en immateriële vaste activa.
 7. Evalueer de treasury activiteiten en de liquiditeiten. Is er genoeg werkkapitaal aanwezig en wat is de operationele efficiëntie?
 8. Wat is de beste indicator van winst? De winst van het boekjaar, EBIT of EBITDA en wat zijn de verschillen?
 9. Hoeveel winst verdwijnt er door de last van de interesten.
 10. Groeien de operationele kasstromen van de ondernemingen?
 11. Hoeveel investeert de onderneming in zijn toekomst?
 12. Hoe financiert de onderneming zich en wat is de beloning voor de aandeelhouders voor het genomen risico.
 13. Hoe bereken je de return van het gebruikte kapitaal en de return op het eigen vermogen.
 14. Wat betekent een dalende trend van de return on sales en welke stappen moet men ondernemen?
 15. Hoe ziet management de toekomstige performantie en de groei van de markt?
 16. Wat zijn de gemiddelde marktverwachting voor kleine, midden en grote ondernemingen?
 17. Waar positioneert de onderneming zich t.o.v. van de competitie?
 18. Begrijp waarom beurgenoteerde ondernemingen er twee boekhoudingen op na houden.
 19. Leer het verschil tussen de nationale fiscale boekhouding (GAAP) en IFRS.

De opleiding en de verworven kennis:

In deze 2 dagen nemen we je door de jaarrekening van een internationale onderneming en leren stap voor stap het belang dit rapport, de sterkten en de zwakten van de onderneming.

We analyseren de financiële positie, de marktpositie, de toekomstige strategische uitdagingen, wat de financiële markten denken en evalueren de resultaten binnen het huidige economisch klimaat. Maak meer geïnformeerde besluiten en aanbevelingen als manager, investeerder, kredietverlening, leverancier of als klant.

 • Het belang van de jaarrekening als instrument voor beslissingen!
 • Hoe worden de activiteiten en de financiering van een organisatie gereflecteerd in de jaarrekening?
 • De jaarrekening en de boekhoudprincipes (GAAP & IFRS)
 • De componenten van een financieel verslag waaronder de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel
 • Het onderscheid tussen kasstroom en winst en het belang van de verschillende rapporten
 • Hoe financiële verslagen gebruiken bij forecasting en budgettering
 • Hoe performantie meten met behulp van kengetallen
 • Analyse van de verschillende types van winstgevendheidsratio’s
 • Hoe liquiditeit en solvabiliteit van een organisatie meten
 • Leer na te gaan of een organisatie efficiënt is
 • Analyseer en interpreteer de bijlagen bij de jaarrekening
 • Maak besluiten over de positie als manager, investeerder, kredietverlener, leverancier of als klant!

 

Gedurende deze 2-daagse opleiding wordt de strategische context van de jaarrekening duidelijk en ontwikkel je praktische inzichten en analysetechnieken om financiële verslagen te begrijpen en als basis voor beslissingen te gebruiken. Bovendien leer je door behulp van ratio-analyse trends onderkennen alsook te zien hoe de verschillende stukken als een puzzel in mekaar passen. 

Voor Wie? 

Deze opleiding werd ontworpen voor alle professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de analyse of het opstellen van financiële verslagen, zowel intern als extern. Zowel beginners als ervaren professionals die nieuwe verantwoordelijkheden krijgen, kunnen hier een bredere kijk krijgen of hun kennis verder uitdiepen.

Leermethodiek Residentieel en Online

De opleiding wordt gedoceerd in de vorm van theorie en concepten, gecombineerd met praktische en interactieve oefeningen en casestudies. Praktijkgericht leren en kritisch analyse zijn een belangrijk thema in al onze cursussen zodat deelnemers de verworven kennis en technieken onmiddellijk kunnen toepassen op hun werkplaats.

 
 

Syllabus

Dag 1: 

 

Inleiding

 • Introductie tot de belangrijkste bron aan informatie voor stakeholders van een organisatie
 • Het belang van het managementverslag
 • De balans: inhoud & structuur en de interne verbanden.
 • De resultatenrekening: inhoud & structuur en de link met de balans.
 • Kasstroomtabel: het belang, het opstellen en de interpretatie van de kasstroomtabel
 • Analyse van de bijlagen bij de jaarrekening en het auditverslag

 

Inleiding op de casestudie

 • De casestudie loopt als een rode draad door de 2-daagse opleiding en probeert de hele jaarrekening te omvatten 
 • Na elk hoofdstuk kunnen de deelnemers de technieken en inzichten toepassen.

 

  De aard van het financieel verslag

 • Wie zijn de lezers van een financieel verslag en een analyse van externe stakeholders
 • Rapportering aan externe stakeholders

 

  De balans

 • De structuur van de balans
 • Kritische analyse
 • Analyse van korte en lange termijn activa
 • Materiële en immateriële vaste activa

 

De resultatenrekening

 • De structuur van de resultatenrekening
 • Wat wordt er geregistreerd in de resultatenrekening
 • Analyse van de verschillende niveaus van resultaat
 • Veronderstellingen en hun impact

 

  De kasstromentabel

 • Wat zijn kasstromen
 • Wat wordt er gerapporteerd in de kasstromentabel
 • Hoe stelt men een kasstromentabel op?
 • Kasstromen van operationele activiteiten
 • Kasstromen van investeringsactiviteiten
 • Kasstromen van financieringsactiviteiten

 

Dag 2:

 

  Ratio’s en performantie analyse: een inleiding

 • Interpreteren van cijfers zoals aangeleverd in financiële rapporten
 • Wie gebruikt ratio’s en waarom hebben we ze nodig
 • Historische analyse en benchmarking met vergelijkbare bedrijven en industrie

 

  Evaluatie en analyse van de winstgevendheidsratio’s

 • Inleiding
 • Return on sales (ROS) en de analyse van efficiëntie
 • Asset utilisation ratio (AUR) en de analyse van effectiviteit
 • Return on capital employed (ROCE) en de inschatting van de winstgevendheid performantie 

  Liquidity and Solvency

 • Financieringsbronnen
 • Liquiditeit: inleiding
 • Het gebruik van de current ratio
 • Het gebruik van de quick ratio en verschillen
 • Werkkapitaal en het belang van het beheer van werkkapitaal 
 • Solvabiliteit
 • Hefboomwerking: leverage en gearing
 • Hoeveel kapitaal zit er vast in de organisatie?

 

  Operationele efficiëntie

 • De productiecyclus
 • Aantal dagen leverancierskrediet 
 • Aantal dagen voorraad en het beheer van de voorraad
 • Aantal dagen klantenkrediet en het beheer ervan

 

  Kengetallen voor de investeerder

 • Return on equity
 • Pay-out ratio
 • Interest cover
 • Earnings per share
 • Residual Income

 

  Kritische analyse en samenvattende conclusies m.b.t. de casestudie

 •  Voordelen en beperkingen van het gebruik van ratio’s

 

 

All Course Dates

 

LANGUAGE: Dutch

When: 07 & 08 October 2024

Where: Pillows Grand Hotel Reylof Hoogstraat 36, 9000 BE - Ghent, Belgium
Inzicht in de Jaarrekening & Analyse van de Performantie in: Dutch

Timing: From 09:00 till 17:00
Price: 1460 Euro  (VAT Exclusive)
Early booking discount: A 10%  discount will be applied if you register before or on 08/08/2024


LANGUAGE: Dutch

When: 09 & 10 December 2024

Where: Agoria Bluepoint Antwerp Filip Williotstraat 9, 2600 BE - Antwerp, Belgium
Inzicht in de Jaarrekening & Analyse van de Performantie in: Dutch

Timing: From 09:00 till 17:00
Price: 1460 Euro  (VAT Exclusive)
Early booking discount: A 10%  discount will be applied if you register before or on 10/10/2024


Participant feedback

 • Een zeer gestructureerde opleiding. Ik heb er conceptueel veel uitgehaald. Winst is niet het belangrijkste aspect, ook de balans, strategie en cash hebben veel te vertellen en alles moet in zijn geheel gezien worden om grondige besluiten te kunnen trekken.
 • De opbouw van deze training was super. Boeiende opleiding, nu het ik de structuur en de technieken om een jaarrekening grondig te analyseren. 
 • De opleider heeft goed ingespeeld op de verschillende noden van de deelnemers. Hij geeft goede voorbeelden en helpt ons nadenken over hoe we dit best kunnen aanpakken.
 • De opleiding bracht een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en valkuilen bij het analyseren van een jaarrekening. Het verwerven van inzicht en technieken waren waardevol.
 
 

Learn the way that suits you most!

Course LecturersKris Blommaert, MBA

Kris Blommaert heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring op het gebied van financiën en algemeen management voor lokale en Europese organisaties en bedrijven. Hij is al 10 jaar associate lector aan een drievoudig geaccrediteerde wereldwijde business school op MBA-niveau. Hij doceert "Managing Performance and Change" en "Management Perspectives and Practice" in België, Zwitserland en Frankrijk.  


Kris De Clercq, MBA

Kris heeft een 30 jarige internationale bancaire en academische carrière achter de rug. Naast Finance Xplained, geeft hij ook les aan meerdere wereldwijde universiteiten (MBA & Msc) in Corporate Finance, International Finance & Investments. Hij ontving een universiteit prijs voor innovatie in finance opleidingen van één van deze wereldwijde universiteiten. Zijn ervaring in de financiële sector spreidt zich over vermogensbeheerders, investeringsbanken, beurzen in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Duitsland & België.  


Bruno Bosch, MBA

Bruno Bosch has over 25 years of experience in international financial management. He has held a number of CFO positions in US and Belgian based companies. He has large experience with M&A, international financial reporting, financing, private equity, financial engineering and international tax planning. He also lectured at MBA level in “Corporate Financial Strategy” and “Accounting” in Brussels, Paris, Zurich and The Hague for a triple accredited global business school for over 15 years. He is also author and co-author of several books on company valuation, investments and tax management  


OUR INTERNATIONAL EXPERIENCE
Not convinced yet? Register to one of our "Free Online Open Event".
If none listed, request a seminar or personal talk


Books we studied for youInternational Financial Statement Analysis Workbook (CFA Institute Investment Series)
International Financial Statement Analysis Workbook (CFA Institute Investment Series)

To enhance your understanding of the tools and techniques presented in International Financial Statement Analysis, pick up the International Financial Statement Analysis Workbook. This companion study guide contains carefully constructed problems with detailed solutions as well as concise learning outcome statements and summary chapter overviews  


Financial Statements: Analysis and Reporting - Felix I. Lessambo
Financial Statements: Analysis and Reporting - Felix I. Lessambo

Through a mixture of concepts and examples, this book demystifies the variety of elements of financial accounting and uncovers the need-to-know information for certification in this field. This book covers the two aspects of financial statement analysis, namely quantitative and non-quantitative analysis. Concluding with helpful case studies, the book will appeal to students and academics of financial accounting.  


Financial statement analysis workbook - Martin S Fridson, Fernando Alvarez
Financial statement analysis workbook - Martin S Fridson, Fernando Alvarez

The companion Workbook to Financial Statement Analysis, Fourth Edition Whether you're evaluating a company's stock price, assessing its credit quality, or determining valuations for a merger or acquisition, deciphering the messages embedded within a company's financial statements is critical, especially after the recent financial crisis.  
Companies who attended our courses

 

 
AG Insurance
Allianz Benelux
Argenta NV
AXA Belgium
Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
Bank De Groof
Banking Association (Kosovo)
Belfius Investment Partners
BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
Buy Way
CBC Bank
Cegeka
Celio Finance SPRL
Credendo
Delen Private Bank
Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
DKV Belgium
Ethias SA
Euler Hermes Services
Euroclear Bank SA/NV
Euroclear Investments
Europ Assistance
European Investment Bank - EIB (Luxembourg)
European Union - EDFIMC / ElectriFI
Flanders Investment & Trade
Gras Savoye Belgium
Incofin Investment Management
ING Bank België
KBC Bank
Mastercard
Ministry of European Integration (Kosovo)
National Bank of Belgium
NN Insurance Belgium
Petercam
Record Bank
Société Générale Private Banking
SWIFT
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Triodos Bank
VGD International -Audit & Tax
Wolters Kluwer Financial Services
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Vanbreda International
 
 
 
Afton Chemical SPRL
Air Liquide
Allnex Belgium SA/NV
ANL Plastics
Ansell
ARC EUROPE SA
Arcelor Mittal ( Belgium & Luxembourg)
Axalta Coating Systems 
BASF Antwerpen
BASF Belgium Coordination Center
Beaulieu International Group
Bekaert
Borealis Polymers NV
Bridgestone Europe SA
CNH Industrial Belgium NV
Cofely Fabricom
Cytec Belgium
DOMO Chemicals (Germany)
Donaldson
Dow Corning
Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
Engineered Pressure Systems International
European Owens Corning Fiberglas
Fost Plus
GDF Suez
Griffith Foods
Hamon & Cie
Heraeus Electro-Nite International NV
Jacobs Belgium
KODAK SA/NV
Milliken Europe
Niko Group
NXP Semiconductors - Prodis  (Netherlands)
SOLVAY
SPX Cooling Technologies
Synventive Molding Solutions (Germany)
TERUMO EUROPE
Tessenderlo
Vinçotte International
VPK Packaging Group NV
WABCO
Yara Belgium NV
 
 
 
 
 
Antwerp World Diamond Centre
AVEVE Biochem NV
Carrefour Belgium
Delhaize Corporate Group
Godiva
IKEA 
 
Abbott Logistics B.V. (Netherlands)
AbbVie (Canada)
Agfa HealthCare NV
Alcon
Alcon-Couvreur
Amplifon
AZ Sint-Blasius
Baxter International (Austria)
Catalent Pharma Solutions
CinnaGen (Tehran)
Datwyler Pharma Packaging International
Groep OZ ESV
Hologic
Landelijke Christelijke mutualiteit (LCM)
Mutualités Libres: MLOZ
Novartis Pharma
SA Bristol- Myers Squibb Belgium NV
Stryker (Netherlands)
Terumo BCT Europe NV
UCB
Zorgbedrijf Antwerpen
 
 
 
AW Europe
Belgacom
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)
CISCO
Corelio Printing
De Persgroep Publishing nv
EDF Luminus
Elia System Operator
Engie Electrabel NV/SA
Eni Gas & power
Fluxys Belgium
INFRABEL
Itineris NV
KEYRUS
M-Team
NRB
ORANGE
Proximus
Siemens
Telenet
 
 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europees Parlement
Ministry of European Integration
National Agency for Protection of Personal Data
Nationale Loterij
SD Diensten NV (SD Worx)
SESAR Joint Undertaking
Stad Antwerpen
Stadsbestuur Harelbeke
Syntra Brussel
UGent - FBW
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 
 
 
Acturus sprl
ARC Europe
BDO 
BIA Africa
Bia Overseas
Brooser BE Operations 
Capgemini
Cipal Schaubroeck
Compass-Group
Computacenter
Computer Task Group
Deloitte Accountancy
Egemin International
Enhesa International
FIS (former Clear2Pay)
Interel Group
K&L Gates
Matexi NV
Minds&More
Pricewaterhouse Coopers
PwC Tax Consultants
Securex
Toreon
Vinçotte International sa
 
 
 
Alcopa
Alstom Belgium
ARC Europe 
Brussels Airport Company
De Lijn
D'Ieteren Auto
EUROCONTROL 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Globachem nv
GSC Greensea Chartering 
HONDA Motor Logistics
JBT
Neovia Logistics
NMBS
PSA Antwerp nv
Retail & Wholesale
Seatrade Reefer Chartering
Thalys International
Trimble T&L
Volkswagen Group Services
Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge NV
Westlandia
Witzenmann Benelux nv
 
 
 

Download the Brochure


Thank you for your interest in the course "Inzicht in de Jaarrekening & Analyse van de Performantie"
Please fill out the contact information below and click submit.
You will receive an email with the brochure attached.


 
Title:                  

First Name:  
 
Last Name:
 
Company:

E-mail: