FinanceXplained
Cat9668.jpg


ESG, Groene Financiering & Risk voor ESG Professionals
Available Online
Bevorstehende Termine

Fragen zum Kurs? Oder fordern Sie Informationen zu inhouse Trainings an.


PROGRAMMÜBERSICHT ZU DIESEM 2 -TAGESKURS AUF Niederländisch

Het bereiken van een CO2-voetafdruk van nul is een enorme opgave voor elk bedrijf. Inzicht in de uitdagingen van duurzaamheid, ESG (Environment, Social and Governance) en risicobeheersing is de sleutel voor elke expert of manager!

15 redenen waarom deze opleiding van cruciaal belang is

 1. Iedereen spreekt over “sustainable” of duurzame financiering. Kan jij dat ook? 
 2. Investeerders en andere belanghebbenden vragen naar de duurzaamheid van uw bedrijf. Hoe antwoord jij daarop?
 3. Leer hoe de fysieke en overgangsrisico's van klimaatverandering uw bedrijf beïnvloeden.
 4. “Hazards”, “exposures”, en “vulnerabilities” – ontdek wat deze termen betekenen voor jouw onderneming!
 5. Leer hoe je in het “Enterprise riskmanagement” (ERM) programma, de klimaatveranderingen en andere ESG-gerelateerde risico's kan incorporeren.
 6. Implementeer klimaat scenarioanalyse in jouw bedrijf op een efficiënte en effectieve manier, en boek de nodige resultaten.
 7. Ontdek hoe de groene financiële markten en de aan duurzaamheid gekoppelde financiële instrumenten in de praktijk werken.
 8. Leer over het klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals, en hoe deze invloed hebben op de bedrijfsstrategie, het bedrijfsmodel en de governance.
 9. Wees op de hoogte van huidige wetgevende initiatieven, zoals de EU-taxonomie en de Corporate Sustainable Reporting Directive, en hoe deze regelgeving uw organisatie beïnvloedt.
 10. Vergroot uw kennis over ESG (environment, social, governance), en begrijp hoe ESG in uw organisatie geïmplementeerd moet worden.
 11. Bestudeer de wetenschappelijke basis van klimaatverandering om deze te gebruiken in uw argumenten over de implementatie.
 12. Identificeer de cruciale key performance indicators (KPI) die de duurzaamheid van uw organisatie verklaren aan interne en externe stakeholders.
 13. Begrijp hoe u uitgebreide en vergelijkbare informatie over uw duurzaamheid openbaar kunt maken.
 14. Blijf op de hoogte van de komende regelgevingsinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, niet alleen met betrekking tot klimaatrisico's, maar ook met betrekking tot sociale en Governance risico's.
 15. Ontwikkel stresstests om de blootstelling aan ESG-risico's in uw bedrijf beter te beoordelen en te beheersen.

 

De opleiding en de verworven kennis 

Deze 2-daagse opleiding is ontworpen om een compacte inleiding tot duurzaamheid en ESG management aan te leren, altijd gekoppeld aan praktische casestudies over de concepten. U krijgt praktijkervaring van ESG-risicobeheer waar u in uw dagelijkse functie de baten zal van ondervinden, nu de rol van duurzaamheidsmanagers steeds prominenter wordt in het bedrijfsleven.

De politieke doelstellingen liggen vast, namelijk de VN-agenda 2030 inzake duurzame ontwikkelingsdoelen en het klimaatakkoord van Parijs. Nu is het aan de regelgevers en marktdeelnemers om concrete strategieën en beleidslijnen uit te stippelen voor de implementatie op bedrijfsniveau

De praktische uitdagingen liggen in de complexiteit van duurzame ontwikkeling. Milieukwesties (E), sociale kwesties (S) en bestuurlijke kwesties (G) hebben niet alleen gevolgen voor bedrijven op één bepaald gebied, maar vaak op mondiaal niveau. Speciale managementvaardigheden zijn vereist voor een algemeen begrip van ESG-risico's en voor de meting en het beheer ervan ten voordele van de onderneming, maar ook van de bredere samenleving.

Belangrijkste leerpunten:

 • De opleiding begint met een inleiding over ESG en in het bijzonder klimaatverandering vanuit een wetenschappelijk perspectief.
 • Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste kenmerken van duurzaamheid, worden de “Sustainable Development Goals (SDG's)” van de VN toegelicht en wordt getoond hoe deze worden opgenomen in investeringsrichtlijnen en risicokaders voor ondernemingen.
 • Het derde deel analyseert in detail hoe ESG-risico's worden vertaald in financiële risico's en bespreekt voorbeelden van hoe gevaren/drijfveren, blootstellingen en kwetsbaarheid op elkaar inwerken om overgangs- en fysieke risico's te manifesteren.
 • Vervolgens gaat de opleiding in op het holistische perspectief van ESG-risico's in de context van overheidsbeleid, bedrijfscultuur en governance ter bevordering van groene financiering.
 • Markten en financiële instrumenten voor groene financiering vormen de kern van deel vijf. De “Green Bond Principles” voor investeringsbeslissingen worden toegelicht, evenals de taxonomie van de EU.
 • Meting en beheer van ESG-risico's behoren tot de meest urgente uitdagingen voor duurzame ontwikkeling.
 • Benaderingen voor het meten van klimaat gerelateerde risico's worden geïdentificeerd en beschikbare meetmethoden en instrumenten worden uitgelegd. Het hoogtepunt van de opleiding wordt bereikt wanneer, ten slotte, klimaatmodellen, scenarioanalyse en stresstests worden toegelicht.

 

Voor Wie?

Basiskennis ESG en financiën is nuttig, maar geen voorwaarde. U haalt het meeste uit deze opleiding als u een compacte inleiding tot ESG en duurzaamheid wenst, betere beslissingen te kunnen nemen in de onderneming en het implementeren duurzaamheid reglementering.

Leermethodiek Residentieel of Online

De opleiding wordt gedoceerd in de vorm van theorie en concepten, gecombineerd met praktische en interactieve oefeningen en casestudies. Praktijkgericht leren en kritisch analyse zijn een belangrijk thema in al onze cursussen zodat deelnemers de verworven kennis en technieken onmiddellijk kunnen toepassen op hun werkplaats.

Kursbeschreibung

Dag 1:

 

De wetenschappelijke basis van ESG en duurzaamheid.  Focus op klimaatverandering.

 • Inleiding tot de algemene trends van de moderne klimaatverandering
 • De energiebalans van de aarde en het broeikaseffect
 • De economische en ecologische gevolgen van klimaatveranderingen

 

Doelen en doelstellingen van duurzaamheid

 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
 • Integratie van de SDG's in beleggingsrichtlijnen en risicokaders van ondernemingen 
 • Casestudy over bedrijven

 

Risico klimaatverandering

 • Inleiding tot het risico van klimaatverandering
 • Omzettingstrajecten in financiële risico's
 • Acute/chronische gevaren/drivers, blootstellingen en kwetsbaarheid voor fysieke en overgangsrisico's met casestudies
 • First-mover kansen voor bedrijven en sectoren

 

ESG Overheidsbeleid, bedrijfscultuur en governance

 • Inleiding tot de Overeenkomst van Parijs en andere klimaatinitiatieven
 • Koolstofprijsbeleid, koolstofbelastingen en emissiehandelssystemen
 • Integratie van klimaatdoelstellingen in bedrijfscultuur en -bestuur met casestudies

 

Dag 2:

 

Groene financiering: Markten, EU-Taxonomie en ESG (gerelateerde) Financiële Instrumenten

 • Markttrends in ESG en duurzame financiering
 • Inleiding tot de principes van groene obligaties
 • Inleiding tot groene kredietmarkten
 • Inleiding tot de EU Taxonomie & huidige status
 • Beleggings- en kredietbeslissingen volgens ESG-criteria met case studies

 

De meting en het beheer van klimaatrisico

 • Overzicht van meetbenaderingen voor klimaatrisico, inclusief meetmethoden en instrumenten
 • Risico-inventarisatie, impact op winst & kosten, kwantificering van het totale klimaatrisico
 • Integratie van klimaatrisico's in bedrijfsstrategie, bestuur en informatieverschaffing

 

ESG-risicomodellen en scenarioanalyse, inclusief stresstests

 • De voordelen van scenarioanalyse voor ESG-risico's
 • De IPCC-scenario's en bijbehorende Representative Concentration Pathways (RCP's) en Shared Socioeconomic Pathways (SSP's)
 • Het nut van scenario-analyse voor overgangsrisico's
 • Het geval van scenario-analyse voor fysieke risico's
 • Het gebruik van scenario-analyse voor het bepalen van bedrijfsstrategieën en communicatie
 • Casestudy: ECB-stresstests voor het klimaat

 

Terugkoppeling en Afscheid

 

Referenzen

*** Deze opleiding bracht me de nodige inzichten in de wereldwijde ontwikkelingen van ESG, de impact op financiën, management denken, investeringen en het beheren van onze risico's.

*** Dr. Hofinger en Dr. Buchmueller hebben duidelijk een grote ervaring in deze materie. Zij brachten de opleiding op een gestructureerde manier. Nu kan ik teruggrijpen naar mijn eigen organisatie, onze ESG vereisten evalueren en bijsturen

*** Dit was een uitstekende opleiding. ESG moet duidelijk op onze radar staan binnen het bedrijf. De cursus was gestructureerd op een zeer logische manier, en ik hield van de manier van lesgeven, zeer duidelijk in de communicatie en met behulp van voorbeelden uit de echte wereld om de ideeën tot leven te brengen. Hartelijk dank.

Lerne, wie es dir am besten passt!

Seminarleiter

Dr. Johannes Hofinger, MBA, FRM

Dr. Johannes Hofinger is gespecialiseerd in risicomanagement, Basel III, IFRS en “regulatory reporting”. Zijn professionele vaardigheden worden versterkt door zijn academische achtergrond. Hij doceert voor internationale universiteiten in corporate finance, management accounting en financiële rapportering. Naast zijn academisch werk is hij ook actief in consulting en projectmanagement.  


Dr.Patrik Buchmueller

Dr. Patrik Buchmueller heeft meer dan 20 jaar ervaring als toezichthouder en risicomanager in de financiële sector. Hij werkte voor de Duitse bankentoezichthouder BaFin en voor verschillende publieke en private banken in Duitsland. Hij is actief ook als consultant voor onder andere centrale banken, en internationale banken. Hij doceert voor internationale universiteiten in risicobeheer & economie en heeft verschillende boeken gepubliceerd over risicobeheer in de financiële sector. Bij BaFin was hij lid van de subgroep Operationeel risicobeheer van het Bazels Comité voor bankentoezicht en van andere werkgroepen tussen bankentoezichthouders in de Europese Unie en in Duitsland.  


Unsere Internationale Erfahrung
SIND SIE NOCH NICHT ÜBERZEUGT? DANN MELDEN SIE SICH ZU EINER UNSERER "KOSTENLOSEN OFFENEN ONLINE-VERANSTALTUNGEN".
Falls nicht verfügbar, bitten Sie um ein Seminar oder ein persönliches Gespräch.


Bücher, die wir für Sie studiert habenESG Matters: How to Save the Planet, Empower People, and Outperform the Competition
ESG Matters: How to Save the Planet, Empower People, and Outperform the Competition

In ESG Matters, authors Dr. Debra L. Brown and David A. H. Brown challenge the thinking that businesses operate in a vacuum, separate from the environment. Maintaining a focus on environment, social, and governance (ESG) places an organization a step above those that don’t consider the ethics of good business.  


Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio
Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio

Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio presents a balanced, thorough analysis of ESG factors as they are incorporated into the investment process. An estimated 25% of all new investments are in ESG funds, with a global total of $23 trillion and the U.S. accounting for almost $9 trillion. Many advocate the sustainability goals promoted by ESG, while others prefer to maximize returns and spend their earnings on social causes. The core problem facing those who want to promote sustainability goals is to define sustainability investing and measure its returns.  


Responsible Investing
Responsible Investing

This book provides the first holistic resource on Environmental, Social, and Governance (ESG) investing. It provides a thorough background and history of ESG investing, as well as cutting-edge industry developments, in a way that introduces the reader to the rapidly developing field of responsible investing.  
Unternehmen, die bereits unsere Kurse besucht haben

 

 
AG Insurance
Allianz Benelux
Argenta NV
AXA Belgium
Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
Bank De Groof
Banking Association (Kosovo)
Belfius Investment Partners
BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
Buy Way
CBC Bank
Cegeka
Celio Finance SPRL
Credendo
Delen Private Bank
Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
DKV Belgium
Ethias SA
Euler Hermes Services
Euroclear Bank SA/NV
Euroclear Investments
Europ Assistance
European Investment Bank - EIB (Luxembourg)
European Union - EDFIMC / ElectriFI
Flanders Investment & Trade
Gras Savoye Belgium
Incofin Investment Management
ING Bank België
KBC Bank
Mastercard
Ministry of European Integration (Kosovo)
National Bank of Belgium
NN Insurance Belgium
Petercam
Record Bank
Société Générale Private Banking
SWIFT
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Triodos Bank
VGD International -Audit & Tax
Wolters Kluwer Financial Services
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Vanbreda International
 
 
 
Afton Chemical SPRL
Air Liquide
Allnex Belgium SA/NV
ANL Plastics
Ansell
ARC EUROPE SA
Arcelor Mittal ( Belgium & Luxembourg)
Axalta Coating Systems 
BASF Antwerpen
BASF Belgium Coordination Center
Beaulieu International Group
Bekaert
Borealis Polymers NV
Bridgestone Europe SA
CNH Industrial Belgium NV
Cofely Fabricom
Cytec Belgium
DOMO Chemicals (Germany)
Donaldson
Dow Corning
Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
Engineered Pressure Systems International
European Owens Corning Fiberglas
Fost Plus
GDF Suez
Griffith Foods
Hamon & Cie
Heraeus Electro-Nite International NV
Jacobs Belgium
KODAK SA/NV
Milliken Europe
Niko Group
NXP Semiconductors - Prodis  (Netherlands)
SOLVAY
SPX Cooling Technologies
Synventive Molding Solutions (Germany)
TERUMO EUROPE
Tessenderlo
Vinçotte International
VPK Packaging Group NV
WABCO
Yara Belgium NV
 
 
 
 
 
Antwerp World Diamond Centre
AVEVE Biochem NV
Carrefour Belgium
Delhaize Corporate Group
Godiva
IKEA 
 
Abbott Logistics B.V. (Netherlands)
AbbVie (Canada)
Agfa HealthCare NV
Alcon
Alcon-Couvreur
Amplifon
AZ Sint-Blasius
Baxter International (Austria)
Catalent Pharma Solutions
CinnaGen (Tehran)
Datwyler Pharma Packaging International
Groep OZ ESV
Hologic
Landelijke Christelijke mutualiteit (LCM)
Mutualités Libres: MLOZ
Novartis Pharma
SA Bristol- Myers Squibb Belgium NV
Stryker (Netherlands)
Terumo BCT Europe NV
UCB
Zorgbedrijf Antwerpen
 
 
 
AW Europe
Belgacom
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)
CISCO
Corelio Printing
De Persgroep Publishing nv
EDF Luminus
Elia System Operator
Engie Electrabel NV/SA
Eni Gas & power
Fluxys Belgium
INFRABEL
Itineris NV
KEYRUS
M-Team
NRB
ORANGE
Proximus
Siemens
Telenet
 
 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europees Parlement
Ministry of European Integration
National Agency for Protection of Personal Data
Nationale Loterij
SD Diensten NV (SD Worx)
SESAR Joint Undertaking
Stad Antwerpen
Stadsbestuur Harelbeke
Syntra Brussel
UGent - FBW
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 
 
 
Acturus sprl
ARC Europe
BDO 
BIA Africa
Bia Overseas
Brooser BE Operations 
Capgemini
Cipal Schaubroeck
Compass-Group
Computacenter
Computer Task Group
Deloitte Accountancy
Egemin International
Enhesa International
FIS (former Clear2Pay)
Interel Group
K&L Gates
Matexi NV
Minds&More
Pricewaterhouse Coopers
PwC Tax Consultants
Securex
Toreon
Vinçotte International sa
 
 
 
Alcopa
Alstom Belgium
ARC Europe 
Brussels Airport Company
De Lijn
D'Ieteren Auto
EUROCONTROL 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Globachem nv
GSC Greensea Chartering 
HONDA Motor Logistics
JBT
Neovia Logistics
NMBS
PSA Antwerp nv
Retail & Wholesale
Seatrade Reefer Chartering
Thalys International
Trimble T&L
Volkswagen Group Services
Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge NV
Westlandia
Witzenmann Benelux nv
 
 
 

Fordern Sie unserer Broschüre an


Danke für Ihr Interesse am Kurs "ESG, Groene Financiering & Risk voor ESG Professionals"
Füllen Sie bitte das Kontaktformular aus, Sie erhalten danach sofort kostenlos die Seminarbroschüre!


 
Titre:                  

Vorname :  
 
Nachname:
 
Firma:

E-mail:
 
 
Stay tuned and subscribe to our Newsletter:

 

 

 
 

Kontaktieren Sie unseren Programmmanager
 Kris De Clercq
- Telefon: +32 496 43 94 00
- Linkedin
-
E-mail

Vielleicht haben Sie auch unsere anderen Kurse zu folgenden Themen: